Pisila čáponohá

(Himantopus himantopus)

Pisila čáponohá

Kulík říční

(Charadrius dubius)

Kulík říční

Jespák mořský

(Calidris maritima)

Jespák mořský

Vodouš kropenatý

(Tringa ochropus)

Vodouš kropenatý

Břehouš černoocasý

(Limosa limosa)

Břehouš černoocasý

Jespák křivozobý

(Calidris ferruginea)

Jespák křivozobý

Ústřičník velký

(Haematopus ostralegus)

Ústřičník velký

Tenkozobec opačný

(Recurvirostra avosetta)

Tenkozobec opačný

Sluka lesní

(Scolopax rusticola)

Sluka lesní

Kameňáček pestrý

( Arenaria interpres)

Kameňáček pestrý

Dytík úhorní

(Burhinus oedicnemus)

Dytík úhorní

Bekasina otavní

(Gallinago gallinago)

Bekasina otavní