Červenka obecná

(Erithacus rubecula)

Červenka obecná

Slavík modráček

(Luscinia svecica)

Slavík modráček

Břehule říční

(Riparia riparia)

Břehule říční

Bramborníček hnědý

(Saxicola rubetra)

Bramborníček hnědý

Rákosník velký

(Acrocephalus arundinaceus)

Rákosník velký

Budníček menší

(Phylloscopus collybita)

Budníček menší

Střízlík obecný

(Troglodytes troglodytes)

Střízlík obecný

Sýkora koňadra

(Parus major)

Sýkora koňadra

Mlynařík dlouhoocasý

(Aegithalos caudatus)

Mlynařík dlouhoocasý

Ťuhýk obecný

(Lanius collurio)

Ťuhýk obecný

Ořešník kropenatý

(Nucifraga caryocatactes)

Ořešník kropenatý

Vrána šedá

(Corvus cornix)

Vrána šedá

Žluva hajní

(Oriolus oriolus)

Žluva hajní

Hýl obecný

(Pyrrhula pyrrhula)

Hýl obecný

Dlask tlustozobý

(Coccothraustes coccothraustes)

Dlask tlustozobý

Hýl rudý

(Carpodacus erythrinus)

Hýl rudý

Cistovník rákosníkový

(Cisticola juncidis)

Cistovník rákosníkový

Krkavec velký

(Corvus corax)

Krkavec velký

Konipas bílý

(Motacilla alba)

Konipas bílý

Strnad luční

(Miliaria calandra)

Strnad luční

Cvrčilka zelená

(Locustella naevia)

Cvrčilka zelená

Králíček ohnivý

(Regulus ignicapillus)

Králíček ohnivý

Ťuhýk menší

(Lanius minor)

Ťuhýk menší

Moudivláček lužní

(Remiz pendulinus)

Moudivláček lužní

Vrabec polní

(Passer montanus)

Vrabec polní